Įmonėms askaitose atskleisti duomenys yra būtini analizuojant savo visą veiklą. Tai padeda laiku nustatyti galimus nukrypimus nuo verslo strategijoje nustatytų parametrų priežastis, taip pat parodyti įmonės sunaudotus finansinius, materialinius ir kitokius rezervus.

Jei naudojate tradicines skaičiuokles periodinėms ataskaitoms rinkti, tada 70% jūsų laiko skiriama priminimams ir ataskaitų savalaikiškumo stebėjimui, taip pat rankiniam darbui, norint rasti ir ištaisyti klaidas ataskaitose. Naudodami specializuotas programas galite visiškai pašalinti technines klaidas ir 5 kartus pagreitinti ataskaitų tikrinimo ir rinkimo procesą.

Daugelyje didelių įmonių skyrių vadovai „Excel“ formate rengia savo padalinių veiklos ataskaitas. Be to, analitikai tvarko šias ataskaitas, kad sudarytų suvestinių ataskaitas. Šis procesas yra nepatogus ir užima daug laiko. Todėl informacija pasiekia vadovybę su klaidomis ir vėlavimais.

Šiuolaikinis ataskaitų valdymas siūlo padaryti ataskaitų rinkimo ir analizavimo procesą lengvesnį, patikimesnį ir greitesnį. Programoje įvedus duomenis į formas, įvesta informacija iškart patenka į centralizuotą duomenų bazę, kurioje stebimi gaunami duomenys ir automatiškai sugeneruojamos suvestinės ataskaitos.

Ataskaitų valdymas tapo pagrindiniu būdu įmonėms optimizuoti procesus ir užtikrinti, kad darbo rezultatai būtų pristatomi maksimaliai efektyviai visai įmonei. Ataskaitų valdymo sistema yra viena iš naudingiausių priemonių, kuri gali padėti įmonių vadovams pasiekti maksimalų efektyvumą, nepaisant srities, kurioje jie dirba.

Informacija apie darbuotojų atlyginimus, prekių likučius ir įvairių kitų ataskaitų pateikimas  lengvai susisteminamas ir gali būti naudojamas dviejų tipų ataskaitų formomis: lentelėmis ir grafikais. Programos yra nuolat tobulinamos, o kiekviena nauja programinės įrangos versija sumažina rankinį darbą ir automatizuoja visus apskaitos įrašus.

Greitai glite gauti bet kokią informaciją apie įmonės darbą įvairiais pjūviais. Bet koks skaičius, ar tai būtų lėšų gavimas, ar pardavimo suma, ar atlyginimai ir mokesčiai  visa tai galima sugeneruoti greitai ir visiems suprantamai.